You are here產假

免費索取 育嬰手冊

產假


基哥倡設哺乳間 關心公僕分娩權益

By admin - Posted on 02 四月 2008

噚日講開立法會議員向政府當局提出2000幾條有關預算案嘅問題,Emily噚日就收到部分問題嘅答覆,當中除咗有唔少有趣數字,仲可以睇到議員關注嘅議題十分之「無微不至」。

以民協馮檢基為例,佢堂堂大男人,但就好關心女公僕嘅權益,問政府會唔會考 慮為公務員和非公務員合約僱員提供額外嘅有薪分娩假、哺乳休息時間同埋專用哺乳間等等,認真體貼!

而政府回覆就話,現時連續服務達40個禮拜嘅女性公務員,可獲放10個禮拜全薪分娩假,若獲醫生建議放超過10個禮拜,就可以再獲准放無薪分娩假,或選擇先放已賺取嘅有薪年假。至於非公務員合約嘅僱員就無咁好待遇喇,要由部門首長自行決定係咪畀佢哋全薪分娩假期。對於阿基建議嘅哺乳休息時間,政府就話暫時無咁嘅計劃喇!

來自明報新聞 [此乃作參考用途]

母乳餵養百利而無害

By admin - Posted on 17 五月 2004

自由分類

文/勞永樂醫生

最近內地傳媒揭露,有人製造及售賣劣質嬰兒奶粉,導致不少嬰兒營養不良,甚至有死亡的個案,其中尤以安徽地區最為嚴重。

內地劣質嬰兒奶粉事件單憑打擊製造及售賣劣質嬰兒奶粉的人,並不足以解決問題。關鍵是同時加強鼓勵婦女以母乳餵養嬰兒。話說回來,香港雖然對嬰兒奶粉有較完善的監管,但我們不應自滿;近年香港經濟不景,不少家庭都面對經濟壓力,有嬰兒的家庭就更為百上加斤。

事實上,在香港售賣的奶粉價錢絕不便宜,有廣泛宣傳或標榜含有特別物質的奶粉更加昂貴,我們應該趁此機會思考一下,母乳餵養對婦女及嬰兒均是百利而無害,更不用為購買奶粉加重家庭經濟的負擔,為何我們不以母乳餵養?

加入我們

愛心捐助

捐助我們

義賣餵奶巾

哺乳圍巾,所有收益撥作宣傳母乳

下載母乳育嬰專訊季刊

下載母乳育嬰專訊季刊

為甚麼母乳最好?

為甚麼母乳最好?