You are here討論區 / 早產及0 - 2 個月寶寶

免費索取 育嬰手冊

早產及0 - 2 個月寶寶


增重不理想、黃疸、渴睡、乳頭混淆、嘔奶、打嗝、便便稀
主題回覆最新回應排列圖示
半人奶問題
1
by Vicky Tsang
2014-06-27 02:41
BB食極都唔飽
3
by Vicky Tsang
2014-06-27 02:15
泵奶後不久遇到BB肚餓,埋身會否無奶?
1
by Vicky Tsang
2014-06-21 16:55
未上奶,醫生建議補葡萄糖水
3
by Vicky Tsang
2014-06-21 16:46
早產b 10日大,每只食10分鐘就訓,點算?
2
by Vicky Tsang
2014-06-17 01:38
奶量不稳定
1
by Vicky Tsang
2014-06-17 01:16
泵奶問題
1
by Elainelam525
2014-06-10 11:19
懷疑乳腺塞
3
by Vicky Tsang
2014-06-07 23:53
雪奶問題
2
by meiling925
2014-06-04 06:59
乳頭流血令阿b嘔奶有血絲
3
by Vicky Tsang
2014-06-03 01:35
好想堅持,但唔夠奶
15
by Vicky Tsang
2014-05-22 17:28
如果bb頭幾日入加護病房(威院), 點安排餵母乳好?
1
by Vicky Tsang
2014-05-22 17:23
請教心情差會否影響人奶質素?
2
by Vicky Tsang
2014-05-22 17:15
BB食得好少,控制唔到時間
1
by Vicky Tsang
2014-05-22 16:43
食朱古力會令BB唔願瞓?
1
by Vicky Tsang
2014-05-22 16:38
BB 太多大便
2
by yinting0713
2014-05-20 10:46
BB少大便,又經常哭鬧
3
by Vicky Tsang
2014-05-11 01:06
唔夠大便。。
1
by Vicky Tsang
2014-05-07 01:15
乳頭痕癢
1
by Vicky Tsang
2014-05-05 18:03
人奶次數
1
by Vicky Tsang
2014-05-05 17:52
噴射式嘔奶
1
by Vicky Tsang
2014-05-05 17:11
還可以追回奶量嗎?
1
by Vicky Tsang
2014-05-05 17:00
瞓覺及食奶問題
8
by Vicky Tsang
2014-04-27 02:25
我會上奶嗎?
1
by Vicky Tsang
2014-04-22 10:58
Avent 電泵可唔可以用微波爐消毒?
2
by Vicky Tsang
2014-04-18 08:13
戒夜奶
1
by Vicky Tsang
2014-04-18 08:07
雪奶係咪一定要10小時內轉冰奶?
3
by Vicky Tsang
2014-04-18 07:56
如我有少少肚屙 (輕微的)咁我尋晚d泵奶仲俾唔俾bb飲好…
1
by Vicky Tsang
2014-04-18 07:44
已經一個多月,仍沒上奶,每次泵奶只有20ML,怎算好?
3
by Vicky Tsang
2014-04-14 15:22
不夠大便
1
by Vicky Tsang
2014-04-10 14:43
泵奶,埋身與休息時間?
1
by Vicky Tsang
2014-04-10 14:29
腋下硬粒
1
by Vicky Tsang
2014-04-08 17:57
新手媽媽,好擔心好無助
3
by Vicky Tsang
2014-04-08 17:54
手臂生癬可否餵人奶
1
by Vicky Tsang
2014-04-08 17:44
唔肯食奶點算?
1
by Vicky Tsang
2014-04-08 17:23
奶量小, 應否放棄?
9
by Vicky Tsang
2014-04-01 23:57
餵奶擠奶問題
1
by Vicky Tsang
2014-04-01 23:31
bb 一放落床就喊, 點算??
1
by Vicky Tsang
2014-03-29 22:26
大細波
3
by Vicky Tsang
2014-03-26 01:01
母乳同bb唔夾?
2
by Vicky Tsang
2014-03-26 00:53
聖德肋撒醫院餵哺母乳安排
5
by Yinmi
2014-03-24 11:53
埋身餵,食一邊定食哂兩邊
1
by Vicky Tsang
2014-03-23 14:58
應該用手定泵奶
1
by Vicky Tsang
2014-03-23 14:49
覺得不夠奶還是BB大食左...
1
by Vicky Tsang
2014-03-21 16:49
廿四小時的雪奶可否變冰奶?
1
by Vicky Tsang
2014-03-19 18:14
奶量不足?
1
by Vicky Tsang
2014-03-19 18:03
BB個半月大轉全人奶問題
1
by Vicky Tsang
2014-03-19 18:00
求救!試過針筒,用杯,用匙羹餵都唔得,淨係食樽,想佢埋身翻,應該點做?
1
by Vicky Tsang
2014-03-19 17:50
Bb不停吮
1
by Vicky Tsang
2014-03-19 17:40
全人奶BB體重問題
1
by Vicky Tsang
2014-03-19 17:24

免責聲明

本會並非專業資詢機構,僅為互助及推廣組織。鑑於本會職能,本網站內所提供的資訊僅應作為一般教育及參考用途,如有任何醫療問題或事故而引起的一切法律訴訟,本網站一概不負責。如果你有任何醫療問題,應向自己的醫生面對面查詢,而不應單倚賴本網站提供的資料。

加入我們

愛心捐助

捐助我們

義賣餵奶巾

哺乳圍巾,所有收益撥作宣傳母乳

下載母乳育嬰專訊季刊

下載母乳育嬰專訊季刊

為甚麼母乳最好?

為甚麼母乳最好?